Центр колективного користування ІГГГК НАН України «Газова хроматографія флюїдів геологічних об’єктів»

Центр колективного користування ІГГГК НАН України «Газова хроматографія флюїдів геологічних об’єктів»

Центр створено у 2011 році.

Діяльність Центру забезпечується сучасним науковим обладнанням лабораторії газової хроматографії відділу геохімії глибинних флюїдів ІГГГК НАН України загальною балансовою вартістю більше 300 тис. гривень.

У Центрі працює три співробітники – два наукових і один інженерно-технічний працівник.

gas

Напрямок  роботи Центру

Газово-хроматографічні дослідження летких компонентів флюїдних включень у мінералах порід, руд та прожилково-вкрапленої мінералізації нафтогазоносних і вугленосних комплексів та рудоносних об’єктів.

Положення про Центр колективного користування науковими приладами «Газова хроматографія флюїдів геологічних об’єктів» відділу геохімії глибинних флюїдів ІГГГК НАН України

Дане Положення розроблене відповідно до рекомендацій Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України.

 1. Загальні положення
  1. Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням «Газова хроматографія флюїдів геологічних об’єктів» (далі – Центр) НАН України з наукових напрямів «Теорія нафтогазоутворення та формування покладів нафти, газу, метану у вугільних пластах і сланцевого газу» та «Геохімія, термобарометрія флюїдів мінералоутворюючого середовища» створений на базі відділу геохімії глибинних флюїдів Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України з метою найбільш раціонального використання унікального та коштовного наукового приладу імпортного виробництва, придбаного за рахунок централізованого фінансування НАН України.
  2. Центр є надбанням Національної академії наук України.
 2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру
  1. ЦККП «Газова хроматографія флюїдів геологічних об’єктів» НАН України входить до складу ІГГГК НАН України без статусу юридичної особи. ЦККП НАН України має власну назву, яка разом з положенням про Центр затверджується Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України.
  2. Наукові прилади та обладнання Центру перебувають на балансі ІГГГК НАН України.
  3. Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити газово-хроматографічні дослідження флюїдів включень геологічних об’єктів на науковому обладнанні сучасного рівня, яке обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.
  4. Керівництво роботою Центру здійснює доктор геологічних наук І.М.Наумко, завідувач відділу геохімії глибинних флюїдів ІГГГК НАН України. Штат Центру визначається наказом директора ІГГГК НАН України.
  5. ІГГГК НАН України не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро відділення наук про Землю НАН України, , а також, у разі необхідності, перед Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України. В загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються ІГГГК НАН України окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Віддлення наук про Землю НАН України, та до Комісії за типовою структурою, яка розробляється Комісією.
  6. Бюро Відділення наук НАН України в порядку контролю розглядає на своїх засіданнях питання роботи Центру. У випадку незадовільної роботи Центру відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи і передачу їй обладнання або закриття Центру.
 3. Порядок надання послуг
  1. Інформація про Центр (тип, марка наукового приладу, що надається для колективного користування, основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на такому обладнанні), розміщується на веб-сторінці ІГГГК НАН України. Аналогічна інформація розміщується на веб-сторінці Президії НАН України.
  2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні Центру (далі - Замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділень наук про Землю свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання Центру.
  3. Бюро Відділення наук про Землю НАН України за поданням Директора ІГГГК НАН України затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.
  4. Директор ІГГГК НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення наук про Землю НАН України, визначає графік роботи Центру та окремих наукових приладів/обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи Інституту і потреб вчених НАН України у використанні обладнання Центру
  5. При плануванні часу роботи Центру в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб базової наукової установи Центру, 3 години надається безкоштовно для Замовників – інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, не підвідомчим НАН України, згідно з чинним законодавством. При роботі у дві зміни (12 годин робочого часу) розподіл часу встановлюється у пропорції 5 : 4 : 3.
  6. Використання часу роботи наукових приладів/обладнання реєструється в робочих журналах, форма заповнення яких встановлена Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України.
  7. При плануванні використання часу роботи наукового приладу директор ІГГГК НАН України може застосовувати інші співвідношення використання робочого часу для власних потреб та платних послуг, однак час безкоштовного колективного користування науковими приладами Центру залишається незмінним, тобто 3 години при 8-годинному робочому дні і 4 години при 12-годинному робочому дні.
  8. Платні послуги з використання наукового обладнання Центру для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.
  9. ІГГГК НАН України забезпечує всі витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання, наданого Центру.
  10. Порядок оплати витратних матеріалів та комплектуючих, необхідних для підготовки зразків та подальшого дослідження у Центрі визначається із замовником незалежно від його відомчого підпорядкування на договірних засадах .
 4. Зміна базової наукової установи, закриття Центру У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи Центру з боку ІГГГК НАН України із забезпечення колективного користування обладнанням Центру для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро ВНЗ НАН України подає Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром обладнання іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.

Газовий хроматограф SHIMADZU GC-2010 ATF(Японія).

Основні технічні характеристики:

Температурний діапазон + 4 - + 450 0С
Система введення проби

– Інжектор SPL-2010 – Кран-дозатор VALCO
Тип колонки – Капілярна
Тип детектора

– Катарометр TCD-2010 – Полум’яно-іонізаційний FID-2010

Контакти:

Керівник Центру: Наумко Ігор Михайлович, доктор геол. наук, завідувач відділу геохімії глибинних флюїдівІГГГК НАН України Тел. (032) 263-60-14, тел/факс (032) 263-22-09 Вул. Наукова, 3а, м. Львів 79050 Відповідальний за роботу Центру: Зінчук Ігор Миколайович, кандидат геол. наук, ст. наук. співробітник відділу геохімії глибинних флюїдів ІГГГК НАН України Тел. (032) 263-60-14, (097) 22-55-001 Вул. Наукова, 3а, м. Львів79050