Структура Інституту

Структура Інституту

ДирекціяВчена рада

Директор
академік НАН України
М. І. Павлюк
Заступник директора з наукової роботи
канд. геол.-мін. наук, с.н.с.
А. В. Побережський
Заступник директора
з загальних питань
В. Г. Кухарук
Вчений секретар
канд. геол. наук
М. Б. Яковенко
Головний бухгалтер
О. М. Старосольська
Головний інженер
Р. Б. Мандзіновський
Зав. відділу кадрів
К. П. Лобас

 

ВІДДІЛИ

Геології нафти і газу
академік НАН України
М. І. Павлюк
————————————————-
Сектор науково-технічноїінформації
М. С. Козак
Седиментології провінцій горючих копалин
д. геол. н.
Н. Я. Радковець
Проблем геології Карпат
д.г.-м.н., професор О. С. Ступка
Геохімії глибинних флюїдів
д. геол. н.
І. М. Наумко
Геології і геохімії твердих горючих копалин
к.г.-м.н., с.н.с. А. В. Побережський
————————————————–
Лабораторія проблем геоекології
к. геол. н.
Проблем нафтової геофізики
к.г.-м.н., с.н.с.
І. М. Куровець
Геохімії осадових товщ НГП
канд. геол. наук А. Р. Галамай
Проблем геотехнології
копалин
к.т.н., с.н.с. Д. В. Брик
Наукова рада з проблеми “Геологія і геохімія горючих копалин”
Голова – академік НАН України, професор М. І. Павлюк
Вчений секретар Ради – к. геол. н. , с.н.с. О. З. Савчак
Науково-виробничі бази Інституту к.т.н., с.н.с. Д. В. Брик
Рада молодих вчених і спеціалістів Інституту
Голова пров. інженер М. М. Тернавський
(член Ради молодих вчених НАН України)
Спеціалізована вчена рада Д 35.152.01 з правом прийняття для розгляду та проведення захистів докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 04.00.17 – геологія нафти і газу;
04.00.02 – геохімія; 04.00.21 – літологія
Голова академік НАН України, професор М. І. Павлюк
Заст. голови д. геол. н. І. М. Наумко
Вчений секретар к. геол. н. Ю.В. Хоха