Структура Інституту

Структура Інституту

ДирекціяВчена рада

Директор академік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор М. І. Павлюк
Заступник директора з наукової роботи канд. геол.-мін. наук, с.н.с. А. В. Побережський Заступник директора з загальних питань Ю. М. Левицький Учений секретар канд. геол. наук, ст. досл. М. Б. Яковенко
Головний бухгалтер О. М. Старосольська Головний інженер В. М. Мозіль Зав. відділу кадрів К. П. Лобас
 

ВІДДІЛИ

Геології нафти і газу (№ 1) ак. НАН України, д.г.-м.н., професор М. І. Павлюк ------------------------------------------------- Сектор науково-технічної інформації (№ 11) М. С. Козак Седиментології провінцій горючих копалин (№ 3) д. геол. н., професор Н. Я Радковець
Проблем геології Карпат (№ 2) д.геол.н., с.н.с. О. М. Гнилко Геохімії глибинних флюїдів (№ 4) чл.-кор. НАН України, д. геол. н., професор І. М. Наумко
Геології і геохімії твердих горючих копалин (№ 5) к.г.-м.н., с.н.с. А. В. Побережський -------------------------------------------------- Лабораторія проблем геоекології (№ 51) к. геол. н. Г. Б. Медвідь Проблем нафтової геофізики (№ 6) к.г.-м.н., с.н.с. І. М. Куровець
Геохімії осадових товщ НГП (№ 7) к.геол.н., с.н.с. А. Р. Галамай Проблем геотехнології горючих копалин (№ 8) д.т.н., с.н.с. Д. В. Брик

Науково-технічні та науково-організаційні підрозділи

Служба

охорони праці

 

Допоміжні підрозділи:

Наукова бібліотека

Відділ кадрів

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Експлуатаційно-технічний відділ

Служба цивільного захисту

Служба пожежної безпеки

Служба матеріально-технічного постачання

Підрозділ господарського обслуговування

Автотранспортний підрозділ

Підрозділ сторожової охорони

Наукова рада з проблеми “Геологія і геохімія горючих копалин” Голова – академік НАН України, професор М. І. Павлюк Вчений секретар Ради – к. геол. н., с.н.с. О. З. Савчак
Науково-виробничі бази Інституту д.т.н., с.н.с. Д. В. Брик
Рада молодих вчених і спеціалістів Інституту Голова пров. інженер М. М. Тернавський (член Ради молодих вчених НАН України)