МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Інститут продовжує довгострокові відносини з геологічними установами, науковими центрами та академіями наук зарубіжжя, а саме: Виконання спільних науково-дослідних робіт. Такі роботи проводились з Державним геологічним інститутом (м. Варшава, Польща) за узгодженими темами. Фінансування відряджень, оплата аналізів експедиційних і польових робіт забезпечувалось польською стороною. Наукове та науково-технічне співробітництво проводилось з таких напрямків:
  1. Вивчення глибинної будови і нафтогазоносності Карпат та їх форланду.
  2. Хімічна історія океанічноїсклад води.
  3. Баденські та сарматські рифи Медоборів (Україна): вплив локальних і регіональних змін середовища Паратетісу.
  4. Попереднє дослідження геохімічних умов знаходження волохатих носорогів і мамонтів у четвертинних відкладах в с. Старуня (Українські Карпати).
  5. Вивчення послідовності діагенетичних процесів серед ангідритових товщ та хімічного складу морських вод океану в девоні.
  6. Геоекологія прикордонних районів України та Польщі.
Перелік організацій, з якими Інститут має договори про наукове і науково-технічне співробітництво:
 • Геологічна служба Словацької республіки (м.Братислава);
 • Польський державний геологічний інститут (м.Варшава);
 • Гірнича академія Польщі ім.С.Сташіка;
 • Інститут нафти і газу, м. Краків;
 • Регіональний осередок геологічного бюро Геонафта (м.Краків);
 • Відділ геологічного бюро Геонафта Польського підприємства геофізичних досліджень (Варшава);
 • Товариство дослідження навколишнього середовища “Геосфера” (м. Краків);
 • Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (м.Баку);
Міжнародні проекти інституту:
 • проект Міністерства закордонних справ Республіки Польщі № 89/PPR2016/IN "Підвищення конкурентоспроможності підприємств Львівської області шляхом впровадження інноваційних технологій використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів" Польсько-Українська Платформа Інновацій в Енергетиці