МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Інститут продовжує довгострокові відносини з геологічними установами, науковими центрами та академіями наук зарубіжжя, а саме:

Виконання спільних науково-дослідних робіт. Такі роботи проводились з Державним геологічним інститутом (м. Варшава, Польща) за узгодженими темами. Фінансування відряджень, оплата аналізів експедиційних і польових робіт забезпечувалось польською стороною.

Наукове та науково-технічне співробітництво проводилось з таких напрямків:

 1. Вивчення глибинної будови і нафтогазоносності Карпат та їх форланду.
 2. Хімічна історія океанічноїсклад води.
 3. Баденські та сарматські рифи Медоборів (Україна): вплив локальних і регіональних змін середовища Паратетісу.
 4. Попереднє дослідження геохімічних умов знаходження волохатих носорогів і мамонтів у четвертинних відкладах в с. Старуня (Українські Карпати).
 5. Вивчення послідовності діагенетичних процесів серед ангідритових товщ та хімічного складу морських вод океану в девоні.
 6. Геоекологія прикордонних районів України та Польщі.

Перелік організацій, з якими Інститут має договори про наукове і науково-технічне співробітництво:

 • Геологічна служба Словацької республіки (м.Братислава);
 • Польський державний геологічний інститут (м.Варшава);
 • Гірнича академія Польщі ім.С.Сташіка;
 • Інститут нафти і газу, м. Краків;
 • Регіональний осередок геологічного бюро Геонафта (м.Краків);
 • Відділ геологічного бюро Геонафта Польського підприємства геофізичних досліджень (Варшава);
 • Товариство дослідження навколишнього середовища “Геосфера” (м. Краків);
 • Державне унітарне підприємство “Арктикморнефтегазразведка” (м.Мурманськ, Росія);
 • Російська компанія з освоєння шельфу “Росшельф” (м.Москва, Росія);
 • Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (м.Баку);
 • Інститут геологічних наук НАН Білорусі (м.Мінськ).

Міжнародні проекти інституту:

 • Програма добросусідства Європейського Союзу Польща-Білорусь-Україна INTERREG IIIA/TACIS CBC – проект NEB/PL/PDK/2.1/05/268 „Польсько-Український центр співпраці з контролю газів полігонів ТПВ”, 2006 – 2008 р.;
 • Програма добросусідства Європейського Союзу Польща-Білорусь-Україна INTERREG IIIA/TACIS CBC – проект NEB/PL/PDK/2.1/06/45 „Емісія природного газу – польсько-українська проблема передгір’я Карпат”, 2007 – 2008 р.
 • проект Міністерства закордонних справ Республіки Польщі № 89/PPR2016/IN
  "Підвищення конкурентоспроможності підприємств Львівської області шляхом впровадження інноваційних технологій використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів"
  Польсько-Українська Платформа Інновацій в Енергетиці