Сектор науково-технічної інформації

Cектор  науково-технічної  інформації. Завідувач   Мирослава  Козак. Cектор  науково-технічної  інформації  створений  2011 р.  при відділі геології  нафти  і  газу. У секторі  працює  шість співробітників. Враховуючи важливість впровадження наукових розробок у практику  робота сектору спрямована на:
  • забезпечення підрозділів і працівників Інституту науково-технічною  інформацією  про вітчизняні  світові  досягнення  науки  і  техніки  в галузі геології,  необхідною  для  розроблення  наукових проектів;
  • поширення та пропагування досягнень науки і техніки – організація і проведення нарад, семінарів, конференцій Інституту;
  • підготовку до видання монографій, збірників наукових праць ІГГГК НАН України, бібліографічних  довідників праць  співробітників  та  індивідуальних  бібліографічних  покажчиків, що видає Інститут;
  • упорядкування архівних  документів;
  • здійснення документаційного  забезпечення  діяльності    Інституту.
  • поповнення веб-сторінки  Інституту в мережі Інтернету;
У секторі  проводиться редакційно-видавнича  робота та підготовка до друку журналу «Геологія і геохімія горючих копалин», який є фаховим виданням.